Ends Tonight: Save up to 40% off select prints!

Exclusions Apply

Profile for Phelieu NhatMinh

Phế liệu Nhật Minh đã thành lập hơn 10 năm và đi vào hoạt động trong lĩnh vực thu mua phế liệu này. Với nguồn nhân lực dồi dào công ty thu mua tất cả mặt hàng phế liệu như sắt, đồng, kẽm, inox, nhôm, vải cây,…. và thu mua nhà xưởng, công trình dự án với giá cao với các công trình ở khu vực Hà Nội và lân cận, Đà Nẵng, và Khu vực Hồ Chí Minh và lân cận.
Thu mua phế liệu đồng: https://phelieunhatminh.com/thu-mua-phe-lieu-dong/

Thu mua phế liệu sắt: https://phelieunhatminh.com/thu-mua-phe-lieu-sat/

Thu mua phế liệu inox: https://phelieunhatminh.com/thu-mua-phe-lieu-inox/

Thu mua phế liệu nhôm: https://phelieunhatminh.com/thu-mua-phe-lieu-nhom/

Thu mua phế liệu nhựa: https://phelieunhatminh.com/thu-mua-phe-lieu-nhua/

Thu mua phế liệu hợp kim: https://phelieunhatminh.com/thu-mua-phe-lieu-hop-kim/

Thu mua phế liệu niken: https://phelieunhatminh.com/thu-mua-phe-lieu-niken/

Thu mua phế liệu thiếc: https://phelieunhatminh.com/thu-mua-phe-lieu-thiec/

Member since August 2022

@PheNhat

Flickr

Behance

Tumblr