Profile for giá trị

Để phân cấp các công trình xây dựng và thuận lợi hơn trong việc quản lý hoạt động đầu tư, bộ xây dựng đã ban hành Thông tư 03/2016/TT-BXD. Thông tư 03/2016/TT-BXD có những nội dung chính nào? Quy định cụ thể ra sao? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Member since September 2020

My Website