Profile for Doanhnhan cuoituanVN

https://www.doanhnhancuoituan.com.vn - Doanh Nhân Cuối Tuần là nơi tổng hợp tin tức về các CEO, Start Up trong lĩnh vực tài chính, công nghệ, kinh doanh, bất động sản... Địa chỉ: 40 Phùng Hưng Phường 13 Quận 5, Hồ Chí Minh. SĐT: 0909019920
https://www.linkedin.com/in/doanhnhancuoituanvn/
https://www.facebook.com/doanhnhancuoituanvn/
https://twitter.com/Doanhnhanctvn

Member since October 2020

@https://twitter.com/

Flickr

Tumblr