Profile for Định vị xe máy Storeviettel

Smart Motor Viettel là giải pháp chống trộm và định vị xe máy do Viettel phát triển cung cấp với nhiều tính năng vượt trội và đặc biệt không ảnh hưởng tới xe. Thiết bị được lắp hoàn toàn bí mặt trong xe và không ảnh hưởng đến nguồn điện của xe.

Member since March 2020

My Website

@IStoreviettel