Profile for Lukas Hwast

Zakres ubezpieczenia nie obejmuje zwrotu kosztów biletu na imprezę masową, jeśli niewykorzystanie zakupionego biletu na imprezę masową nastąpiło ze względu na stan zdrowia Ubezpieczonego spowodowany następstwem choroby przewlekłej, chyba że została zapłacona składka dodatkowa, rozszerzająca zakres odpowiedzialności Towarzystwa następstwa chorób przewlekłych.

Member since September 2018

My Website