The Astronomer by Sidney Elliott

The Astronomer by Sidney Elliott
Also available as:
More art from Sidney Elliott:
You may also enjoy: