Sir Lionel Smith by Evgeniya Vladykina

More art from Evgeniya Vladykina:
You may also enjoy: