Cosmic chess by Evgeniy Shvets

More art from Evgeniy Shvets:
You may also enjoy: