Animal vs. Vegetable by Alex Doty

Animal vs. Vegetable by Alex Doty
Also available as:
More art from Alex Doty:
You may also enjoy: